Zakładanie konta

5-15 bez polskich znaków

6-20 bez polskich znaków

6-20 bez polskich znaków

6-50

składnia adresu e-mail

numer telefon

np. WOD/1/2016

kod klienta znajduje się na fakturze

Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, potwierdzenia sald, raportów, wezwań do zapłaty w formie elektronicznej oraz powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i powiadomień o podanie stanu licznika - zapoznaj się z pełną wersją oświadczenia

!ariaFreecap

Konto zostanie aktywowane automatycznie w ciągu 24h